Avís legal i política de privacitat

Avís legal i Política de privacitat

Per Tu informa a l’usuari que si navega per aquest Web o fa servir els serveis que oferim a través del mateix adquireix, des del primer moment, la condició d’usuari i que, com a tal i, d’acord amb la normativa aplicable de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (Ley 34/2002 LSSI-CE), accepta totes les disposicions citades a continuació:

1.Identitat i titular del Web:

Mercè Gómez Porcel, amb DNI 78002107E, adreça al C. Porta Nova, 41 i email de contacte mercedesgomezporcel@hotmail.com, és la titular, propietaria i administradora d’aquest lloc Web i la responsable dels serveis que s’hi ofereixen.

2.Propietat intelectual:

Tot el contingut del web (siguin textos, imatges, logotips, noms comercials, etc.) està protegit per drets de propietat intel·lectual o industrial, dels quals Mercè Gómez n’és titular o ostenta llicència o autorització expressa per a la seva utilització i comunicació pública per part dels tercers legítims titulars.

3.Normes d’us:

El lloc web i els seus serveis són d’accés lliure i gratuït, no obstant això, per tal d’utilitzar o accedir a algun dels serveis que s’hi ofereixen, pot caldre emplenar un formulari.

L’usuari garanteix l’autenticitat i actualitat de totes aquelles dades que comuniqui a Per Tu i serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi.

L’usuari es compromet expressament a fer un ús adequat dels continguts i serveis de Per Tu i a no emprar-los per, entre d’altres:
a) Difondre continguts, delictius, violents, pornogràfics, racistes, xenòfob, ofensius, d’apologia del terrorisme o, en general, contraris a la llei o a l’ordre públic.
b) Introduir a la xarxa virus informàtics o realitzar actuacions susceptibles d’alterar, espatllar, interrompre o generar errors o danys en els documents electrònics, dades o sistemes físics i lògics de Per Tu o de terceres persones; així com obstaculitzar l’accés d’altres usuaris al lloc web i als seus serveis mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals Mercè Gómez presta els seus serveis.
c) Intentar accedir als comptes de correu electrònic d’altres usuaris o a àrees restringides dels sistemes informàtics de Mercè Gómez o de tercers i, si escau, extreure informació.
d) Vulnerar els drets de propietat intel·lectual o industrial, així com violar la confidencialitat de la informació de Mercè Gómez o de tercers.
e) Suplantar la identitat d’un altre usuari, de les administracions públiques o d’un tercer.
f) Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició, o de qualsevol altra forma comunicar públicament, transformar o modificar els continguts, tret que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.
g) Recaptar dades amb finalitat publicitària i remetre publicitat de qualsevol classe i comunicacions amb finalitats de venda o unes altres de naturalesa comercial sense que intervingui la seva prèvia sol·licitud o consentiment.

Tots els continguts del lloc Web constitueixen una obra la propietat de la qual pertany a Mercè Gómez, sense que puguin entendre’s cedits a l’usuari cap dels drets d’explotació sobre els mateixos més enllà de l’estricament necessari per al correcte ús de la web.

En definitiva, els usuaris que accedeixin a aquest lloc web poden visualitzar els continguts i efectuar, si escau, còpies privades autoritzades sempre que els elements reproduïts no siguin cedits posteriorment a tercers, ni s’instal·lin a servidors connectats a xarxes, ni siguin objecte de cap tipus d’explotació.

La distribució, modificació, cessió o comunicació pública dels continguts i qualsevol altre acte que no hagi estat expressament autoritzat pel titular dels drets d’explotació queden prohibits.

L’establiment d’un link al Web no implica en cap cas l’existència de relacions entre Per Tu i el propietari del lloc web en la qual s’estableixi, ni l’acceptació i aprovació per part de Per Tu dels seus continguts o serveis. Aquelles persones que es proposin establir un enllaç amb el Web hauran de sol·licitar autorització prèvia per escrit a Mercè Gómez. En tot cas, el link únicament permetrà l’accés a la pàgina d’inici del nostre lloc web, així mateix haurà d’abstenir-se de realitzar manifestacions o indicacions falses, inexactes o incorrectes sobre Per Tu, o incloure continguts il·lícits, contraris als bons costums i a l’ordre públic.

La propietària d’aquest Web no es responsabilitza de l’ús que cada usuari li doni als materials posats a disposició en aquest lloc web ni de les actuacions que realitzi sobre la base dels mateixos.

4.Procediment en cas de realització d’activitats de caràcter il·lícit:

En el cas que qualsevol usuari o un tercer consideri que existeixen fets o circumstàncies que revelin el caràcter il·lícit de la utilització de qualsevol contingut i/o de la realització de qualsevol activitat a les pàgines web incloses o accessibles a través del lloc web, haurà d’enviar una notificació a Per Tu identificant-se degudament, especificant les suposades infraccions i declarant expressament i sota la seva responsabilitat que la informació proporcionada en la notificació és exacta.

Per a tota qüestió litigiosa que incumbeixi a aquest lloc Web, serà aplicable la legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals de GIRONA (Espanya).

5.Modificació del contingut d’avís legal.

Aquest avís legal podrà ser modificat en qualsevol moment que l’evolució del Web o dels continguts que s’hi ofereixen ho requereixin.

Obrir xat
T'ajudem?
Per Tu Xat
Hola!
En què et podem ajudar?